Biznesplan jest kluczowym elementem dla każdej firmy, zarówno małej jak i dużej. Jednak wielu przedsiębiorców popełnia błąd, że sporządzają go tylko raz i traktują go jako dokument jednorazowego