1. Wideo informacyjne

2. Rejestracja partnera na stronie