Płaca minimalna we Francji (Loi Macron)

przez | 8 lipca 2019

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy rozliczenie płacy minimalnej we Francji uległo dużym zmianom – aktualnie minimalna płaca we Francji jest oparta o przepisy Loi Macron. W ramach dyrektywy 96/71WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku, jak i 2014/67/WE z 15 maja 2014 roku wprowadzone zostały całkiem nowe przepisy odnośnie takiego tematu jak minimalna płaca we Francji (artykuły od L.1331-1 do L.1341-3, jak i artykuły od R.1332-1 do R.1331-11 kodeksu dotyczącego transportu), które tyczą się sytuacji w sektorze transportu drogowego, w tym także formalności zawieranych w Kodeksie pracy odnośnie odelegowywania pracowników.

Przepisy te zmianiają sposób w jaki przebiega rozliczenie płacy minimalnej we Francji, niemniej jednak mają także wpływ na firmy, które prowadzą swoją działalność w innych krajach, chociażby na branżę transportową działającą w Polsce. W jaki sposób płaca minimalna wpływa na polskie firmy zajmujące się  transportem? 

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów dotyczących płacy minimalnej we Francji jest : 

  • odpowiednie doprecyzowanie formalności, które obowiązują firmy zajmujące się transportem drogowym, oddelegowujace na terytorium Francji pracowników personelu pływającego, albo drogowego, jak również formalności prawa ogólnego zgodnie z zapisem dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku, jak i dyrektywy 3014/67/WE z dnia 25 maja 2014 roku – umożliwienie wyżej wymienionym pracownikom bardzo łatwego dostępu do informacji, które dotyczą ich praw,  
  • poprawę efektywności kontrolowania, ażeby zapobiegać wykroczeniom, które dotyczą oddelegowania pracowników, co może stanowić przykład nielegalnej konkurencji socjalnej, działającej na niekorzyść innych przedsiębiorstw pracujących zgodnie z ustanowionymi przepisami.

Dzięki wyżej opisanym zmianom w przepisach obecnie płaca minimalna we Francji jest rozliczana na całkiem nowych zasadach. Nieodpowiednie rozliczenie płacy minimalnej w tymże kraju w przypadku pracowników branży transportowej może skutkować naliczeniem kar, jak i nałożeniem właściwych sankcji. 

Obowiązki administracyjne zgodnie z Loi Macron:

  • wyznaczenie właściwego przedstawiciela, zajmującego się transportem na terytorium Francji,
  • zgłoszenie oddelegowanego kierowcy (za pośrednictwem internetu, począwszy od 1 stycznia 2017 roku,
  • wystawienie aneksu do umowy o pracę, który będzie spisany w języku francuskim,
  • rejestracja wyjazdów/wjazdów, nadgodzin, czy też godzin pracy,
  • posiadanie dokumentu, który potwierdza posiadanie ubezpieczenia A1,
  • rozliczenie płacy minimalnej na terytorium Francji, jak i płacy w tymże kraju razem z dokumentami potwierdzającymi spłacenie wynagrodzenia za przepracowany okres. 

Czy do Loi Macron zgłaszamy pracowników i zleceniobiorców?

Jesli zajmujemy się przewozami na terenie Francji (objęte rozliczeniem płacy minimalnej) trzeba zgłosić pracowników. Tylko osoby, które wykonują transport na swój rachunek nie podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu. Taka osoba będzie musiała udowodnić, że stanowi samodzielny podmiot na podstawie danych, które zawarte są w licencji, albo wpsiu do KRS, albo do CEIDG. 

Konsultacja techniczna
Dziękujemy firmie przedstawicielstwo.eu za konsultację techniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *