Co Ty na to… Wpłacasz 10 zł kupujesz 1 pozycję, po zamknięciu się cyklu otrzymujesz 18 zł, które jest dzielone na dwie części.

Read More