Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Zaufanie przedsiębiorstwa do odbiorcy odpadów kluczem do sukcesu

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest w dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych problemów, z którymi musimy mierzyć się jako społeczeństwo. Dostępne obecnie technologie pozwalają w znaczącym stopniu ograniczyć negatywny wpływ ludzkiej działalności na otoczenie – jedną z nich jest recykling, który poza mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego i poprawą warunków życia może przynieść również wymierne korzyści materialne.

Jakie znaczenie dla środowiska ma recykling odpadów?

Recykling jest metodą ochrony środowiska, polegającą na odzyskiwaniu surowców wtórnych i przetwarzaniu ich w procesie produkcyjnym na materiały nadające się do ponownego wykorzystania. W wyniku tego działania nie tylko minimalizowana jest ilość odpadów zalegających na wysypiskach śmieci, ale również spada zapotrzebowanie na pozyskiwanie surowców naturalnych (np. drewna na papier) oraz energię i surowce wymagane do ich wstępnego przetworzenia. Warto pamiętać, że nawet dziś, w XXI wieku, głównym źródłem energii są paliwa kopalne, których spalanie powoduje emisję związków chemicznych, zanieczyszczających powietrze. Wykazano, że w znacznej większości gmin recykling jest najskuteczniejszą i najbardziej oszczędną metodą pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych i firm, które ze względu na swoją działalność wytwarzają ich znacznie ilości.

Kto powinien zajmować się recyklingiem odpadów?

Na rynku funkcjonuje kilka firm, których specjalizacją jest recykling odpadów. Zanim zdecydujemy się na podjęcie współpracy z jedną z nich warto dokładnie się zapoznać z jej działalnością, biorąc pod uwagę kilka kwestii, między innymi:

  • Posiadane zezwolenia – każda firma zajmująca się recyklingiem powinna posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, wydawane przez odpowiednie organy (starostę, prezydenta miasta lub marszałka województwa). Jeśli firma posiada siedziby w różnym miastach, pozwolenie powinny wydać organy odpowiednie dla danej lokalizacji
  • Kwalifikacje pracowników, posiadany sprzęt oraz flotę pojazdów do transportu odpadów
  • Metody przetwarzania odpadów
  • Zakres oferty – jeśli nasze przedsiębiorstwo produkuje duże ilości zróżnicowanych odpadów, powinniśmy się upewnić, że jedna firma jest w stanie poradzić sobie z nimi wszystkimi. W ten sposób zamiast kilku umów z różnymi podmiotami, potrzebujemy wyłącznie jednej.
  • Staż na rynku – najlepszym sposobem zweryfikowania, czy dana firma jest godna zaufania jest sprawdzenie jak długo działa w branży. Firma Sinoma Recycling z powodzeniem funkcjonuje na rynku już od 1994 roku.

Dobrze jest mieć świadomość, że recykling jest nie tylko opłacalny z ekonomicznego punktu widzenia, ale również opłaca się wizerunkowo. Firmy dbające o środowisko są znacznie lepiej postrzegane wśród klientów, niż ignorująca ten problem konkurencja.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *