Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Jak dostać dotację na prowadzenie firmy?


Mimo powszechnej wiedzy na temat możliwości otrzymania pieniędzy na rozwój firmy, nadal nie wszyscy młodzi przedsiębiorcy korzystają z tego udogodnienia. Gdzie należy się zgłosić w takim przypadku i jakie warunki należy spełniać? O tym przeczytacie w poniższym artykule.

Realizacja projektów za pomocą Programu Inteligentny Rozwój

W latach 2007-2013 działał Program Innowacyjna Gospodarka, którego celem głównym był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwo. W latach 2014-2020 prowadzony jest natomiast Program Inteligentny Rozwój, który można realizować na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów. O wsparcie mogą wystąpić zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe lub instytucje otoczenia biznesu.

Inteligentny Rozwój to program jednofunduszowy i finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Co można zrealizować za jego pomocą?

  1. Wsparcie prowadzenia prac B+R (badania i rozwój) przez przedsiębiorstwa
  2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (badania, rozwój i innowacje)
  3. Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
  4. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  5. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  6. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  7. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych

W jaki sposób beneficjenci otrzymują dofinansowanie?

Program finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 613,9 mln euro) oraz ze środków krajowych – publicznych i prywatnych (1 575,9 mln euro). Finansowanie projektów zależy natomiast od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu.

W większości sytuacji wymagane jest, aby beneficjenci współdzielili koszty realizacji projektu poprzez wkład własny, zwłaszcza jeśli chodzi o projekt, w którym występuje pomoc publiczna. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie w formie refundacji lub zaliczki. Pierwsza opcja oznacza zwrot całości lub części wydatków poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego środków. Druga forma jest wypłacana na poczet planowanych wydatków, a rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów, które wskazują na faktyczne i prawidłowo poniesione koszty.

Korzystanie z unijnego wsparcia jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które dopiero wchodzą na rynek, ale mają pomysł, jak szybko rozwinąć swoją działalność i zbudować własną rozpoznawalną markę. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to również z licznymi obowiązkami, głównie papierkowymi, które należy konsekwentnie wypełniać – zauważa właściciel zajmującej się dostarczaniem maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy Pol-Service Majcher Jacek, która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *