Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Jak zaciągnąć kredyt z dotacją na działalność agroturystyczną?

Agroturystyka w Polsce przeżywa prawdziwy renesans. Polacy coraz bardziej doceniają odpoczynek na terenach wiejskich. Łono natury, świeże powietrze, cisza i ekologiczna żywność przyciąga przede wszystkim mieszkańców wielkich aglomeracji, którzy właśnie na wsiach szukają relaksu. Dla samych rolników to ogromna szansa na rozwój i biznes, z którego mogą czerpać spore zyski.

Kredyt podstawowym źródłem finansowania

Rolnicy, którzy chcieliby oferować podróżnym komfortowe warunki w ramach agroturystyki, mają dzisiaj co najmniej kilka możliwości źródeł zewnętrznego wsparcia finansowego. Mogą korzystać z dotacji unijnych, dostępny jest również kredyt dla rolników na preferencyjnych warunkach. Co ciekawe, samo Ministerstwo Rolnictwa już od 2007 roku wdraża program pomocowy dla tych przedsiębiorców, którzy stawiają na rozwój polskiej wsi.

Wreszcie doceniliśmy walory demograficzne oraz krajobrazowo-przyrodnicze tych terenów Polski, na których mocno cierpiała ekonomia. Wieś, która dotąd czerpała zyski przede wszystkim z rolnictwa, może teraz stać się doskonałym obszarem turystycznym. Każdego roku odnotowuje się zresztą coraz większe zainteresowanie taką formą wypoczynku wśród turystów z Polski, jak i z zagranicy. Wpływy finansowe z tego tytułu okazują się czynnikiem, który w znaczny sposób poprawia jakość życia mieszkańców terenów wiejskich.

 

Jakie kroki musi podjąć rolnik?

Rolnicy, którzy chcieliby wnioskować o kredyt dla rolników w celu rozwoju własnego gospodarstwa na potrzeby agroturystyczne, powinni w pierwszej kolejności stworzyć optymalny biznesplan. Dzięki temu oceniona zostanie nie tylko bieżąca sytuacja wnioskodawcy, ale również potencjał prowadzonego biznesu. Dla banku, który udzieli kredytu z dotacją to podstawowy czynnik, który będzie stanowił o zabezpieczeniu zobowiązania finansowego oraz wiarygodności kredytobiorcy.

Pamiętajmy również, że mieszkańcy wsi mogą zaciągać kredyty dla rolników na określony cel. To tzw. kredyty celowe, których zabezpieczeniem staje się właśnie istota takiego zobowiązania. Dzięki temu kredytobiorca uzyskuje wyższą zdolność kredytową i lepsze warunki kredytowe. Nabywana ziemia czy nieruchomość jest gwarantem dla instytucji bankowej. W razie utraty płynności finansowej rolnika bank ma pewność spłaty należności, na przykład poprzez proces sprzedaży kredytowego celu.

Atuty kredytów preferencyjnych

Rolnicy korzystają z takiej formy finansowego wsparcia najczęściej w celu nabycia ziemi (32% kredytobiorców). 30% kredytobiorców kupuje niezbędny sprzęt. Taki sam odsetek osób zaciąga kredyt na remont budynków, które wchodzą w skład ich gospodarstwa. Większość z nich zdobywa tym samym fundusze, które pozwalają na stworzenie komfortowej bazy noclegowej wraz z wszelkimi zaletami agroturystyki.

60% rolników zwraca uwagę na oprocentowanie takich kredytów. We wszystkich przypadkach kredyt celowy jest o wiele bardziej korzystny niż kredyt na dowolny cel. Ważnym elementem jest również niska prowizja albo jej brak za uruchomienie kredytów oraz brak konieczności nabywania dodatkowych produktów banków. Cieszy też fakt dowolności w wyborze celu, na jaki ma zostać zaciągnięty kredyt. Zabezpieczenie takiego kredytu sprawia, że banki chętnie oferują je przedsiębiorcom z terenów wiejskich.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *