Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Kraje z najwyższym stopniem wdrożenia technologii BIM

technologii BIM
technolgii BIM

Popularyzacja technolgii BIM

Building Information Modeling – BIM jako metodyka pracy stosowana jest na całym świecie. Jednak niektóre kraje wyraźnie przodują w stopniu zaawansowania i adaptacji tej technologii. W krajach tych BIM jest szeroko stosowany zarówno na poziomie projektów, jak i na poziomie regulacji i polityki rządowej. Kluczem do sukcesu wydaje się współpraca branży budowlanej, instytucji rządowych, uczelni i organizacji branżowych, w celu promocji standaryzacji, rozwoju umiejętności i innowacji związanych z BIM.

Przykłady państw o wysokim poziomie zaawansowania technologii BIM

Oto kilka przykładów państw które wyróżniają się szczególnie wysokim poziomem zaawansowania technologii BIM w branży budowlanej:

  • Stany Zjednoczone: mają rozwinięty sektor budownictwa, w którym BIM jest powszechnie stosowany, zwłaszcza w dużych projektach komercyjnych i infrastrukturalnych. W USA istnieją liczne organizacje i stowarzyszenia, takie jak National Institute of Building Sciences (NIBS) i National BIM Standard – United States (NBIMS-US), które promują standaryzację i rozwój BIM w kraju.
  • Wielka Brytania: jest jednym z pionierów w stosowaniu BIM i ma bardzo rozwiniętą infrastrukturę w tym zakresie. Rząd brytyjski wprowadził w 2016  roku strategię BIM na szczeblu państwowym, co przyspieszyło adopcję tej technologii w kraju. Branża budowlana w jest dobrze zorganizowana w zakresie szkoleń, certyfikacji i współpracy międzybranżowej w celu promowania BIM.
  • Niemcy: również są znani z zaawansowanego stosowania technologii BIM, zwłaszcza w sektorze budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego. Istnieją liczne inicjatywy rządowe i branżowe mające na celu promowanie i rozwijanie BIM.
  • Skandynawia (Norwegia, Szwecja, Dania): Kraje skandynawskie również są liderami w dziedzinie technologii BIM. Mają zaawansowane systemy zarządzania projektami budowlanymi opartymi na tej technologii. Duże projekty infrastrukturalne i budowlane są często realizowane przy użyciu BIM, a firmy branża jest dobrze wyposażona w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
  • Australia: W Australii BIM jest coraz powszechniej stosowany, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Rząd australijski wspiera inicjatywy mające na celu promowanie BIM i rozwój umiejętności związany z tą technologią.
  • Korea Południowa: Korea Południowa ma dynamicznie rozwijający się sektor budowlany, który aktywnie korzysta z technologii BIM w projektach infrastrukturalnych i komercyjnych.

Te kraje są znane z zaawansowanego stosowania BIM i często wyznaczają standardy dla reszty świata w zakresie wykorzystania tej technologii w branży budowlanej. Jednakże, warto zauważyć, że BIM znajduje coraz szersze zastosowanie na całym świecie, a proces implementacji BIM w innych krajach jest coraz bardziej zauważalny.