Optymalizacja biznesu przy pomocy systemu ERP

Optymalizacja procesów biznesowych to obecnie bardzo popularne hasło. Jeszcze kilka lat temu, gdy na świecie można było odczuć mniejszą koniunkturę gospodarczą, wiele firm usiłowało znaleźć rozwiązania, które miały im pomóc przetrwać na rynku. Dziś optymalizacja to trend, w który wpisują się nowoczesne przedsiębiorstwa myślące o rozwoju i konkurencyjności.

Słabsza koniunktura, jaką można było zauważyć po krachu finansowym z 2007, wymusiła na niektórych przedsiębiorstwach diametralne zmiany. Część z nich szukało rozwiązań, które pozwoliłyby zachować ciągłość produkcji na podobnym poziomie. Optymalizowano więc struktury, reorganizowano działy w taki sposób, aby można było uzyskać podobne efekty przy zużyciu mniejszej ilości zasobów – czasowych, materialnych czy ludzkich.

W momencie, kiedy rynek znacznie się ustabilizował, wiele firm zaczęło inwestować i wykorzystywać do tego celu gromadzone wcześniej oszczędności. Szukano jednak takich rozwiązań, które pomogłyby zoptymalizować jednocześnie funkcjonowanie biznesu. Globalny rynek nadal nierówno się rozwija, stąd wielu przedsiębiorców szuka sposobów na osiągnięcie swoich celów przy wykorzystaniu mniejszych nakładów finansowych. Ma w tym im pomóc właśnie metoda optymalizacji.

Definicja mówi jasno. Optymalizacja to organizacja określonych działań w taki sposób, aby dały jak największe efekty, przy jak najmniejszych nakładach. Stąd ta metoda w procesach biznesowych bardzo mocno zyskuje obecnie na popularności.

Inwestować w nowe technologie

Według raportu Euler Hermes światowa gospodarka w 2016 roku zbliża się do końca cyklu poprawy koniunktury i nie ma szans na poprawę. Mimo mało optymistycznych prognoz polski przemysł radzi sobie całkiem nieźle. NBP opublikował w kwietniu br. „Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki”, z którego dowiadujemy się, że od kilku lat nasza gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu. Ta korzystna ocena stanu naszego rynku odnosi się do wymiaru wewnętrznego jak i zewnętrznego. Mimo to czytamy w raporcie, że polskie przedsiębiorstwa ciągle jeszcze za mało inwestują w nowe technologie.

Inwestycje w przedsiębiorstwach zwiększają potencjał wzrostu gospodarki. Dzięki temu tworzą się nowe miejsca pracy, nowe specjalizacje i branże. Wynikiem tego jest również otwarcie na nowe rynku zbytu. Dla przedsiębiorstwa inwestycja w nowe technologie staje się szansą na jego konkurencyjność oraz długotrwały rozwój.

Inwestując w nowe technologie, firmy minimalizują obciążenia związane z zarządzaniem. Korzystając z innowacyjnych programów lub systemów informatycznych praca staje się bardziej wydajna i uporządkowana. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest np. inwestycja w system ERP, który ma za zadanie ujednolicić i zintegrować procesy zachodzące w firmie, optymalizować koszty, zarządzać zasobami, przyspieszać wymianę informacji oraz usprawniać komunikację. Dzięki swoim funkcjom, system ERP optymalizuje wiele obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Inwestycja w nową technologię nie musi być skomplikowana

Może się okazać, na przykładzie systemów ERP, że wybranie odpowiedniego dostawcy nie jest łatwym zadaniem. Poza gotowymi funkcjami systemu, które mają przyczynić się do zoptymalizowania procesów biznesowych w firmie, warto zwracać uwagę na doświadczenie i wiedzę specjalistów, wdrażających system. Przed zakupem jakiegokolwiek oprogramowania firma powinna wyznaczyć i odpowiednio ukierunkować cele, jakie sobie stawia. Zadaniem wdrożeniowców producenta systemu ERP jest pomoc przy doprecyzowaniu tych celów, aby wdrożenie przebiegało według przemyślanej strategii biznesowej inwestora. Przykładem firmy, która odpowiedzialnie podchodzi do procesu analizy przedwdrożeniowej jest Streamsoft, producent autorskich systemów ERP.

Przedsiębiorca szukając rozwiązań informatycznych, musi mieć pewność czy konkretny system dostosuje się do specyfiki prowadzonej działalności. Właściciel, któremu zależy np. na optymalizacji planowania produkcji wybierze system, który bardzo dobrze sprawdza się w zarządzaniu produkcją. Z pewnością będzie również zainteresowany usprawnieniem działu handlowo-magazynowego czy finansowo-księgowego. Inny z kolei wybierze system, który ułatwi obsługę sprzedaży w e-commerce lub pomoże w realizacji strategii omnichannel.

Wystarczy więc doprecyzować swoje oczekiwania względem technologii, w którą chce się zainwestować. Nie ma znaczenia czy dotyczy to specjalistycznych maszyn, systemów ERP, czy urządzeń cyfrowych. Ważne jest, aby te innowacyjne narzędzia pomogły firmie zoptymalizować swoje procesy.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *