Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Siła paneli HMI

Smart factory. Impact on manufacturing online. Internet of things. flat illustration
Większość nowych maszyn przemysłowych i linii technologicznych posiada już ekrany, na których na bieżąco można odczytywać dane i informacje dotyczące aktualnie przebiegających procesów technologicznych oraz stanu technicznego urządzeń. Te właśnie ekrany to panele HMI czyli Human Machine Interface. Trudno dzisiaj sobie wyobrazić pracę bez takiego dostępu do informacji jaki oferują właśnie panele HMI, bo dzięki temu operator może nie tylko monitorować procesy, ale także reagować natychmiast, gdy sytuacja tego wymaga.

Dokładną wizualizację procesu technologicznego, stanu maszyn i urządzeń biorących w nim udział prowadzi się za pomocą paneli operatorskich HMI lub SCADA, czyli Supervisory Control and Data Acqusition.

Tu skupimy się na panelach HMI, bo to one stosowane są w maszynach oraz w stosunkowo niewielkich liniach technologicznych. Używa się też do nich małych lub średnich aplikacji, co umożliwia wybór kilku opcji przez naciskanie dedykowanych przycisków.

Rodzaje paneli HMI

Istnieje kilka rodzajów paneli HMI, a można je podzielić na grupy, spoglądając chociażby na rodzaj wyświetlacza. Najczęściej występują wyświetlacze oparte na popularnej dzisiaj technologii LCD i przedstawiają zwykle tekst, a nie grafiki.

Ci, którzy oczekują od paneli HMI czegoś więcej mogą wybrać panele o matrycy TFT, które mogą być zarówno monochromatyczne, jak i kolorowe.

Zwykle panele HMI wyposażone są w membranową klawiaturę, która jest bardzo odporna na wilgoć lub w matrycę dotykową, co ułatwia pracę operatorom. Każdy panel HMI wymaga odpowiedniego systemu operacyjnego, co zwykle zapewnia niezawodność jego działania.

Panele HMI podłącza się dzisiaj niemal standardowo do Internetu lub przynajmniej do sieci zakładowej. Urządzenia są też zwykle wyposażone w gniazda USB, co oczywiście ułatwia ewentualną ingerencję w aplikację sterującą lub zapis danych dostarczanych przez panel.

Trendy w temacie HMI

Wnikliwi obserwatorzy rynku w kwestii paneli HMI z pewnością odpowiedzą, że przyszłością dla tego typu paneli jest technologia wielodotykowa. Polega ona na udostępnieniu operatorowi możliwości dotyku ekranu w kilku miejscach w tej samej chwili.

To daje możliwość zdecydowanie głębszej interakcji w przebiegające procesy. Otrzymuje się w ten sposób możliwość wywoływania określonych efektów czy funkcji oraz jednocześnie można skalować to, co znajduje się na ekranie, można przechodzić do kolejnych „ekranów” tak, jak to czynimy dzisiaj w dotykowych telefonach komórkowych, a jednocześnie z łatwością wykonuje się konkretne operacje. Powszechne zatem będzie korzystanie z tak zwanych ekranów pojemnościowych, co znacznie polepszy jakość obsługi całego panelu.

Tego typu ekrany, a właściwie ich dotykowe warstwy znajdujące się na wyświetlaczach, wykonuje się korzystając z technologii PCT – Projected Capacitive, zapewniającej dużą czułość, a więc możliwość obsługi całego panelu w rękawiczkach.

To niezwykle ważna cecha, którą powinny posiadać te urządzenia. Wielodotykowość wymaga specjalnych cech stosowanego oprogramowania. Większość producentów paneli HMI wbudowuje obsługę „multitouch” i stopniowo dostosowuje oprogramowanie. To z pewnością już konieczność w tej dziedzinie.

Polscy producenci paneli HMI starają się nadążać za wymaganiami rynku, a nierzadko wychodzić o krok do przodu. Warto prześledzić nowości, które pojawiają się na ich stronach, tak aby jak najlepiej dobierać urządzenia do swoich potrzeb.

Ciekawe rozwiązania znajdziesz chociażby na stronie www.zeltech.pl. Podczas wyboru paneli HMI, dobrą praktyką jest też skorzystanie z porad i konsultacji producenta.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *