Szkolenie BHP – na czym polega i jak przebiega

Każdy pracownik, praktykant, stażysta, czy student na nowym miejscu pracy ma obowiązek odbyć kursy BHP.

W niniejszym tekście przedstawimy na czym one polegają oraz w jaki sposób przebiegają podstawowe szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Na czym polegają kursy BHP?

Obowiązek przeprowadzenia kursu dla swoich nowych pracowników posiada pracodawca. Organizacja niniejszego szkolenia uzależniona jest od aktualnych i obowiązujących przepisów prawa. Kursy BHP musi przejść każdy pracownik bez wyjątków, ponieważ są one niezbędne do wykonywania swoich zadań w środowisku pracy, które narażone jest na mniejsze lub większe niebezpieczeństwa. Szkolenia BHP mają za zadanie przekazać pracownikom konkretną wiedzę, która doprowadzi do jego optymalnych zachowań. W trakcie kursu jednostka ma obowiązek zapoznać się z występującymi na danym stanowisku pracy zagrożeniami oraz sposobami ich zapobieżenia. Ponadto, pracownik danej placówki zobowiązany jest zapoznać się z wszelkimi przepisami prawnymi dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy aktualnie obowiązującymi w kodeksie.

Jednym z najważniejszych celów kursu BHP jest przygotowanie pracownika na styczność z ewentualnym zagrożeniem. Nauczenie go prawidłowego postępowania prowadzącego do uniknięcia tragicznych konsekwencji i udzielenia pomocy potrzebującym znajdującym się na miejscu wypadku.

Jak przebiegają szkolenia BHP?

W Polskim prawie przewidziane są dwa typy szkoleń. Dla początkujących pracowników – szkolenie wstępne i dla starszych stażem – szkolenie okresowe. Poniżej przedstawiony zostanie przebieg podstawowego wstępnego kursu BHP.

ETAP I – przekazanie nowemu pracownikowi wiedzy dotyczącej wykonywania niniejszej pracy w duchu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa;

ETAP II – zapoznanie pracownika z występującymi na miejscu pracy zagrożeniami;

ETAP III – przedstawienie ogólnego instruktażu BHP mającego na celu przekazanie takich umiejętności jak zachowanie się w sytuacji zagrożenia i udzielenie pierwszej pomocy;

ETAP IV – zapoznanie z instruktażem BHP dotyczącym konkretnego stanowiska pracy, z którym nowy pracownik będzie miał styczność – objaśnienie konkretnych czynności, jakie będzie zobowiązany wykonywać na swoim miejscu pracy.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *