Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Uniwersalne maszyny do oznaczania produkcji seryjnej

Robotic arm working on a production line
Firma, produkując masowo produkty lub ich serie musi posiadać odpowiednie etykiety, aby można było na bieżąco oznaczać takie wyroby.

Duża ilość danych, jakie muszą być zawarte w takich oznakowaniach, uniemożliwia czasami zakup gotowych etykiet w firmach zewnętrznych.

Maszyny wspomagające proces oznakowania

Do prac poligraficznych najlepiej zastosować drukarki przemysłowe. Takie maszyny mają podwyższoną wydajność i często konstrukcje projektowaną dla dużych obciążeń. Urządzenia te są dostosowane do pracy w ciągach technologicznych, więc mogą współpracować z innymi elementami linii produkcyjnej. Jest to szczególnie ważne w wypadku zautomatyzowanych zakładów pracy. W ten sposób firma zwiększa wydajność i skraca czas potrzebny na obsługę takich drukarek. Kontrola przez terminal komputerowy ułatwia zdalne sterowanie i modyfikacje parametrów pracy maszyny drukującej.

Dodatkowe wyposażenie w postaci zasobników na materiały potrzebne do druku etykiet ułatwiają zaplanowanie przerw technologicznych i wydłużają czas pracy bez przerw. Obecne rozwiązania pozwalają na nadruk na dowolnym materiale dopasowywanym do potrzeb klienta.

Modyfikacja drukarek do potrzeb produkcji

Bogata oferta drukarek pozwala na dopasowanie maszyny do wyrobu gotowego. Różne rodzaje etykiet mają inne wymagania co do informacji zawartych, jak również sposobu ich aplikacji. Od prostych kartonowych zawieszek z danymi producenta oraz rozmiarem poprzez naklejane etykiety samoprzylepne. W tym ostatnim wariancie zespoły drukujące mogą zostać rozbudowane o element nanoszący w odpowiedni sposób naklejkę. W takim ustawieniu drukarki etykiet mogą z dużą prędkością podawać taśmę z gotowymi oznaczeniami bezpośrednio na linię produkcyjną. Ułatwia to pakowanie gotowych wyrobów i zmniejsza ilość pomyłek podczas konfekcjonowania i magazynowania.

Maszyny drukujące wspomagają działalność firmy. Za ich pomocą na produkcie umieszczane są wszystkie wymagane prawem informacje oraz kody kreskowe. Takie oznaczenia ułatwiają dalszą dystrybucję towaru, ponieważ jest możliwość szybkiej identyfikacji każdego wyrobu. Komputerowe sterowanie pozwala na dowolne tworzenie etykiet i ich zmianę bez konieczności zatrzymywania linii produkcyjnej.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *