Wymagania formalne dla odbiorców odpadów

Praktycznie każdy rodzaj naszej codziennej działalności powoduje powstawanie pewnych rodzajów odpadów – zaliczyć tu możemy makulaturę, odpady metalowe, baterie, zużyte opony i sprzęt elektroniczny, elementy wyposażenia domu, odpady biologiczne i wiele innych. Również działalność ośrodków przemysłowych, przedsiębiorstw i gospodarstw rolny skutkuje znaczną produkcję odpadów. Ich zbieraniem i utylizacją lub recyklingiem zajmują się wykwalifikowane firmy – zanim jednak rozpoczną one swoją działalność, muszą spełnić szereg wymagań.

Zezwolenie na odbiór odpadów

Pomijając rejestrację firmy, odbiorcy odpadów powinni uzyskać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie swej działalności. Wyjątek w tej materii stanowią jedynie przedsiębiorstwa, które w ramach swoich usług zajmują się zbieraniem zużytych baterii (np. w centrach handlowych), leków oraz ich opakowań (apteki), a także sprzętu elektronicznego, elektrycznego (sklepy handlujące sprzętem AGD i RTV). Zezwolenia nie wymaga również okazjonalne zbieranie odpadów w urzędach, instytucjach i szkołach.

Podmioty, które zajmują się zbieraniem odpadów wykraczającym poza opisane wyżej sytuacje zobowiązane są do uzyskania zezwolenia od odpowiednich organów. Są nimi:

  • Starosta
  • Prezydent miasta – w przypadku miasta na prawach powiatu
  • Marszałek województwa – w przypadku, gdy zbierane odpady mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o zezwolenie na gospodarowanie zebranymi odpadami powinien zawierać między innymi:

  • Numer NIP i REGON odbiorcy odpadów
  • Rodzaj zbieranych odpadów
  • Szczegółowy opis metod postępowania z określonymi rodzajami odpadów, w tym sposób ich magazynowania
  • Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych, umożliwiających wykonywanie obowiązków, a więc między innymi zakres kwalifikacji zawodowych pracowników, ilość i rodzaj posiadanych urządzeń oraz pojazdów, przestrzenie magazynowe.

Należy mieć świadomość, że rzetelne gospodarowanie odpadami ma znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego, dlatego warto korzystać z usług firm takich jak Sinoma Recycling, posiadających wszystkie wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *